Autor: Danuta Piotrowska

52 lat Danuta Piotrowska wykonuje zawódRatownik Medyczny:Praca na uczelni - Warszawski Uniwersytet Medyczny Zaangażowanie w życie społecze w mieście Białystok

Odkryj mój świat